BETULA PENDULA

České výrobky značky Betula Pendula

Představte si, že v Betula jako první dostali nápad předat úžasné vlastnosti kozího kolostra přímo do rukou zákazníků. Během dvou let intenzivního výzkumu a spolupráce s několika výzkumnými institucemi vyvinuli šetrnou technologii zpracování kolostra do konečného produktu.

Spolupráce s akademickými institucemi

Aby byla zaručena nejvyšší kvalita produktů, pečlivě v Betula sledují nejnovější vědecké poznatky. Proto navázali spolupráci na výzkumu a vývoji kozího kolostra s renomovanými akademickými institucemi a vědeckými ústavy. Tato partnerství zahrnují spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem mlékárenským a Akademií věd České republiky.

Certifikáty

Betula má potvrzení kvality jejich produktů ve formě několika certifikátů a aktuálně pracují na získání certifikace ISO.

BETULA PENDULA s.r.o., Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
IČO: 29226945, DIČ: CZ29226945