Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

UNIBIOM s.r.o., IČ 054 45 213, se sídlem Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,

Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

na adrese: UNIBIOM s.r.o., Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,
e-mailem: info@wugi.cz
využitím webového formuláře
tel.: 722 700 616

Jaké osobní údaje zpracováváte a jak?

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení / obchodní firma;
 • adresa / sídlo;
 • případné IČ, DIČ;
 • kontaktní údaje (e-mail, tel.);
 • cookies, IP adresa;
 • dále údaje o vašich objednávkách, poskytnutých souhlasech, vaší účasti ve věrnostním programu, oblíbené produkty, nastavení zákaznického účtu.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v elektronické podobě v systému e-shopu.
V listinné podobě jsou vaše osobní údaje ukládány jen na potvrzeních od dopravců o prováděných dopravách vašich zásilek.

Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?

Při samotné návětěvě našeho webu zpracováváme cookies pro sledování návštěvnosti, zlepšování našich služeb a případné zobrazování nabídek na dalších webech - personalizované reklamy. Užívání cookies můžete omezit či vypnout v rámci svého internetového prohlížeče.

Pokud s námi komunikujete - píšete dotazy na e-mail, sociální sítě, apod. - zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vyřízení vašich požadavků, evidence vašich požadavků, případně analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Při registraci do naší zákaznické sekce zpracováváme vaše osobní údaje na základě smlouvy - abychom mohli vést váš zákaznický účet, případně na základě našeho oprávněného zájmu za účelem využití všech služeb souvisejících se zákaznickým účtem a vylepšování těchto služeb do budoucna.

Při objednávce (ať jste objednatelem či adresátem našeho zboží) zpracováváme vaše osobní údaje na základě kupní smlouvy - abychom mohli vaši objednávku vyřídit, případně na základě našeho oprávněného zájmu - například s vámi mohli po objednávce komunikovat a upozornit vás na expedici zboží a další stavy vaší objednávky, informace k použití našeho zboží, apod.

Při přihlášení se k odebírání newsletteru (=obchodních sdělení, tipů a receptů) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu uděleného samotným přihlášením k odběru. Abychom mohli posílat e-maily s tipy, radami a recepty, k jejichž odběru se hlásíte, potřebujeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje v některých případech také zpracováváme na základě plnění právních povinností. Zejména z důvodů uvedených v zákoně:

 • č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů;
 • č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely používáme vaše osobní údaje nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

S vaším souhlasem zasíláme prostřednictvím e-mailové schránky upozornění na probíhající akce nebo nové články a recepty.

Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům? Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Ve většině případů zpracováváme  vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech.

Vaše osobní údaje tak předáváme:

 • partnerům provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby;
 • přepravním partnerům - zvolenému dopravci pro potřeby doručení objednaného zboží;
 • externí účetní kanceláři pro potřeby plnění našich zákonných povinností.
A s vaším souhlasem (při používání cookies):
 • reklamním a sociálním sítím (zejména: Google, Facebook, Seznam).
Některé společnosti výše uvedené nemusí mít sídlo v zemích EU.

Odkud získáváme osobní údaje?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností. Většinou se jedná o údaje vámi zadané při objednávce zboží, případně registraci zákaznického účtu.

Jaká mám vůči vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům;
 • opravili či doplnili vaše osobní údaje;
 • vymazali vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování;
 • přenesli vaše osobní údaje ke třetímu subjektu, je-li to proveditelné.

Jak mám tuto žádost podat?

Některé práva lze využít prostřednictvím zákaznického účtu (jste-li registrováni) - zejména opravit či doplnit vaše osobní údaje nebo odvolat či poskytnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Jakoukoli žádost můžete podat libovolným výše uvedeným způsobem (fyzicky na adresu sídla společnosti, e-mailem, prostřednitvím webového formuláře).
Pomoci vám může náš nachystaný formulář.

Budeme vás informovat co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech je možné požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

Domníváte se, že nezpracováváme správně vaše osobní údaje?

Napište nám, co se vám nepozdává. Rádi zodpovíme vaše dotazy či připomínky!

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v závislosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Vždy máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
WWW: https://www.uoou.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7